Troubleshooting een blanco WordPress pagina

In de meest gevallen duidt een blanco WordPress pagina op een actieve plugin die corrupt is. Om uit te vinden welke plugin voor het probleem zorgt gaan als volgt te werk:

Login via FTP op je hosting en navigeer naar de wp-content folder van je WordPress site die het probleem heeft. In deze folder zie je de folder ‘plugins’ we gaan deze folder hernoemen bijvoorbeeld naar plugins.old Daarna test je website. Als je website nu weer zichtbaar is dan weten we dat het veroorzaakt wordt door één van de plugins. We gaan als volgt te werk:

We starten met het aan maken van een nieuwe directory genaamd plugins, daarna slapen (kopieren we vanuit de plugins.old folder één voor één de plugins terug in de folder plugins. Na elke plugin die we gekopieerd hebben in de nieuwe plugins folder kijken we of de site het nog doet. Krijg je na het kopieren van één van de plugins weer een blanco wit scherm dan weet je dat die plugin  het probleem is.

Je onthoud de naam en verwijderd de laatste plugin die je op die wijze hebt gekopieerd. Je controleerd of de site het weer doet, is dat het geval dan ga je op dezelfde manier verder en kopieer je de overige plugins ook één voor één in de nieuwe ‘plugins’ directory. Na elke plugin controleer je de site…. en zo verder tot alle plugins gekopieerd zijn.

Nadat je de problematische plugin hebt gevonden kan je controleren of de plugin wel geschikt was voor je versie van WordPress. Ja kan ook de ontwikkelaars van de plugin op de hoogte brengen van de problemen.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen